Основні законодавчі та нормативно-правові акти щодо організації функціонування ДНЗ

 

Закони України

Декларація прав дитини, проголошена Генеральною асамблеєю ООН, 20.11.1959

Конвенція "Про права дитини", 27.02.1991

Конституція України, 28.06.1996

 

Закон України "Про освіту", 05.09.2017

 

Закон України "Про дошкільну освіту", 11.07.2001

 

Закон України "Про охорону дитинства", 26.04.2001

 

Закон України "Про інноваційну діяльність", 04.07.2002

Закон України "Про основні засади держаного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", 05.04.2007

Закон України "Про засади державної мовної політики", 03.07.2012

Закон України "Про охорону праці", 14.10.1992

Закон України "Про фізичну культуру і спорт" (зі змінами 2015), 24.12.1993

Укази президента України

Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні, 30.09.2010

 

Про Державну премію України в галузі освіти, 30.09.2010

Постанови Кабінету Міністрів України

Постанова КМУ від 23.08.2016 № 526 "Про внесення зміни у додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298"

Постанова КМУ від 29.07.2015 № 531 "Про внесення змін до постанов КМУ від 14 ківтня 1997 р. № 346 і від 14 червня 2000 р. № 963"

Постанова КМУ від 29.07.2015 № 530 "Про внесення змін до Положення про дошкільний навчальний заклад"

Постанова КМУ від 06.08.2014 № 353 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2004 р. № 1591"

Постанова КМУ від 30.03.2011 № 311 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг у системі загальної середньої і професійно-технічної освіти та визначається періодичність здійснення заходів державного нагляду"

Постанова КМУ від 05.10.2009 № 1124 "Про затвердження Положення про центр розвитку дитини"

Постанова КМУ від 05.10.2009 № 1122 "Питання штатного розпису дошкільних навчальних закладів"

Постанова КМУ від 12.03.2003 № 305 "Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад"

Постанова КМУ від 26.08.2002 № 1243 "Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів"

Постанова КМУ від 14.06.2002 № 826 "Про затвердження Порядку медичного обслуговування дітей у дошкільномунавчальному закладі"

Накази Міністерства освіти і науки України

Наказ МОНУ від 09.10.2015 № 1054 "Про скасування наказу Міністерства освіти і науки України від 28 жовтня 2008 року № 985"

Наказ МОНУ від 20.04.2015 № 446 "Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності", зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13.05.2015 за №520/26965

Наказ МОНУ та МОЗУ від 06.02.2015 № 104/52 "Про затвердження Порядку комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах", зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26.02.2015 за № 224/26669

Наказ МОНМСУ від 22.05.2012 № 615 "Про затвердження Базового компоненту дошкільної освіти (нова редакція)"

Наказ МОНМСУ від 21.05.2012 № 604 "Про навчальну програму розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт»"

Наказ МОНМСУ від 15.05.2012 № 582 "Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс професійної майстерності педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів «Вихователь року»"

Наказ МОНМСУ від 25.11.2011 № 1368 "Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад сімейного типу", зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15.12.2011 за №1447/20185

Наказ МОНМСУ від 25.11.2011 № 1365 "Про посилення контролю щодо проходження обов’язкових медичних оглядів працівниками дошкільних навчальних закладів"

Наказ МОНМСУ від 30.06.2011 № 714 "Про затвердження Примірного положення про консультативний центр для батьків або осіб, які їх замінюють і дітей,які виховуються в умовах сім’ї"

Наказ МОНМСУ від 26.04.2011 № 398 "Про затвердження Примірного положення про батьківські комітети (раду) дошкільного навчального закладу"

Наказ МОНУ від 23.11.2010 № 1111 "Про впровадження програми розвитку дітей старшого дошкільного віку "Впевнений старт"

Наказ МОНУ від 04.11.2010 № 1055 "Про затвердження Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів"

Наказ МОНУ від 06.10.2010 № 930 "Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників"

Наказ МОНУ від 17.04.2006 № 298/227 "Про затвердження Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах"

Наказ МОНУ від 30.08.2005 № 432/496 "Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі"

Наказ МОНУ від 02.08.2005 № 458 "Про затвердження Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах України"

Наказ МОНУ від 23.03.2005 № 178 "Про затвердження Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю"

Наказ МОНУ від 20.02.2002 № 128 "Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах"

Наказ МОНУ від 17.02.1999 № 27 "Про затвердження Типового положення про навчання з питань охорони праці"

Наказ МОНУ від 29.07.1993 № 58 "Про затвердження Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників"

Наказ МОНУ від 13.05.1993 № 135 "Про затвердження Положення про логопедичні пункти системи освіти"

Наказ МОНУ від 15.04.1993 № 102 "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти"

Листи Міністрества освіти і науки України

Лист МОНУ від 13.10.2017 №1/9-554 "Щодо нагальних питань впровадження Закону України "Про освіту"

Лист МОНУ від 11.10.2017 №1/9-546 "Методичні рекомендації щодо організації взаємодії закладів дошкільної освіти з батьками вихованців"

Лист МОНУ від 13.06.2017 №1/9-322 "Щодо організації освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році"

Лист МОНУ від 18.10.2016 № 1/9-577 "Департаменти (управління) освіти і науки (молоді та спорту) обласних, Київської міської державних адміністрацій Керівники навчальних закладів"

 

Лист МОНУ від 01.09.2016 № 2/4-14-1699-16 "Щодо внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України № 1298 від 30.08.2002 р. "

 

Лист МОНУ від 02.09.2016 № 1/9-456 "Щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи у дошкільних навчальних закладах"

 

Лист МОНУ від 02.09.2016 № 1/9-454 "Щодо організації роботи з музичного виховання дітей у дошкільних навчальних закладах"

 

Лист МОНУ від 12.08.2016 № 1/9-432 "Про перелік навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у дошкільних навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році"

 

Лист МОНУ від 11.07.2016 № 1/9-356 "Щодо створення у навчальних закладах груп (центрів розвитку) для дітей дошкільного віку"

 

Лист МОНУ від 16.06.2016 № 1/9-315 "Щодо організації освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році"

 

Лист МОНУ від 25.05.2016 №2/4-14-926-16 "Щодо Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів"

 

Лист МОНУ від 22.12.2015 № 1/9-616 "Щодо збереження посад фахівців з дошкільної освіти при обласних, районних, міських органах управління освітою"

 

Лист МОНУ від 06.11.2015 № 1/9-535 "Щодо визначення рівня розвитку дитини старшого дошкільного віку за допомогою кваліметричної моделі"

 

Лист МОНУ від 12.10.2015 № 1/9-487 "Щодо організації діяльності інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах"

 

Лист МОНУ від 20.05.2015 № 1/9-249 "Щодо організації освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році"

 

Лист МОНУ від 06.02.2015 № 1/9-57 "Щодо збереження в мережі дошкільних навчальних закладів"

 

Лист МОНУ від 29.09.2014 № 1/9-500 "Щодо вирішення окремих питань про зарахування до дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів дітей, у яких відсутні обов’язкові профілактичні щеплення"

 

Лист МОНУ від 26.09.2014 № 1/9-494 "Щодо окремих питань державної атестації та рейтингового оцінювання"

 

Лист МОНУ від 23.09.2014 № 1/9-482 "Щодо організації роботи з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у дошкільних навчальних закладах"

 

Лист МОНУ від 19.09.2014 № 1/9-477 "Щодо внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2004 року № 1591"

 

Лист МОНУ від 18.09.2014 № 1/9-473 "Щодо вирішення окремих питань діяльності керівників гуртків дошкільних навчальних закладів"

 

Лист МОНУ від 13.08.2014 №1/9-411 "Інструктивно-методичні рекомендації щодо організації роботи груп для дітей старшого дошкільного віку при загальноосвітніх навчальних закладах"

 

Лист МОНУ від 07.08.2014 № 1/9-399 "Про перелік навчальної літератури, що має відповідний гриф Міністерства освіти і науки України, для використання у дошкільних навчальних закладах у 2014/2015 навчальному році"

 

Лист МОНУ від 27.06.2014 № 1/9-341 "Щодо організації роботи в дошкільних навчальних закладах у 2014/2015 навчальному році"

 

Лист МОНУ від 17.04.2014 № 1/12-2303 "Щодо тимчасового припинення встановлення доплат за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників"

 

Лист МОНУ від 17.04.2014 № 1/10-949 "Щодо тимчасового припинення встановлення доплат за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників "

 

Лист МОНУ від 02.04.2014 № 1/9-187 "Щодо переліку документів, необхідних для зарахування дитини до дошкільного навчального закладу та електронної реєстрації"

Лист МОНУ від 28.01.2014 № 1/9-78 "Щодо процедури ліцензування фізичних осіб – підприємців у сфері дошкільної освіти"

Лист МОНУ від 19.12.2013 № 1/9-891 "Щодо атестації педагогічних працівників ДНЗ, які працюють не за фахом"

 

Лист МОНУ від 15.11.2013 № 1/9-813 "Про організацію додаткових освітніх послуг у дошкільних навчальних закладах"

 

Лист МОНУ від 12.11.2013 № 1/9-803 "Про дотримання чинного законодавства Українипри наданні додаткових освітніх послуг у дошкільних навчальних закладах"

 

Лист МОНУ від 28.10.2013 № 1/9-750 "Про здійснення заходів щодо раціонального харчування дітей у дошкільних навчальних закладах"

 

Лист МОНУ від 05.09.2013 № 1/9-608 "Щодо благодійних внесків"

 

Лист МОНУ від 17.07.2013 № 1/9-499 "Методичні рекомендації щодо створення уніфікованої системи електронної реєстрації дітей дошкільного віку"

 

Лист МОНУ від 25.06.2013 № 1/9-452 "Про посилення контролю за організацією харчування дітей удошкільних навчальних закладах"

 

Лист МОНУ від 20.06.2013 № 1/9-446 "Щодо організації роботи в дошкільних навчальних закладах у 2013/2014 навчальному році"

 

Лист МОНМСУ від 28.02.2013 № 1/9-152 «Про розроблення програм для дошкільної освіти»

 

Лист МОНМСУ від 27.02.2013 № 1/9-142 "Щодо вирішення окремих питань при організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах"

 

Лист МОНМСУ від 05.02.2013 № 1/9-74 "Зупинити насилля над дітьми –справа нашої професійної гідності"

Лист МОНМСУ від 16.11.2012 № 1/9-839 "Щодо прийому дітей додошкільних навчальних закладів"

Лист МОНМСУ від 23.05.2012 № 1/9-413 "Про організацію фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період"

 

Лист МОНМСУ від 23.05.2012 № 1/9-396 "Про здійснення контролю за організацією харчування дітей у дошкільних навчальних закладах"

 

Лист МОНМСУ від 16.03.2012 № 1/9-198 Інструктивно-методичні рекомендації «Організація роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період»

 

Лист МОНМСУ від 22.03.2012 № 1/9-213 "Про забезпечення в штатних розписах управлінь (відділів) освіти відділів (секторів) з питань дошкільної освіти"

Лист МОНМСУ від 25.08.2011 № 1/9-645 "Про комплектування штатів дошкільних навчальних закладів,що вводяться в експлуатацію"

 

Лист МОНМСУ від 25.08.2011 № 1/9-644 "Про новітні комп’ютерні технології при веденні документації по організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах"

 

Лист МОНМСУ від 19.08.2011 № 1/9-635 "Інструктивно-методичні матеріали щодо організації та проведення «Тижня безпеки дитини» в дошкільних навчальних закладах"

 

Лист МОНМСУ від 19.08.2011 № 1/9-634 "Про забезпечення взаємодії в освітній роботі з дітьми старшого дошкільного і молодшого шкільного віку"

 

Лист МОНМСУ від 29.07.2011 № 1/9-577 "Про організацію короткотривалого перебування дітей у дошкільних навчальних закладах"

 

Лист МОНМСУ від 21.07.2011 № 1/9-552"Щодо терміну перебування дітей, які досягли шестирічного віку,у дошкільних навчальних закладах"

 

Лист МОНМСУ від 20.06.2011 № 1/9-482 "Інструктивно-методичний лист «Про роботу дошкільних навчальних закладів у 2011/2012 навчальному році»"

 

Лист МОНМСУ від 25.05.2011 № 1/9-389 "Про дотримання порядку прийому дитини до дошкільного навчального закладу"

 

Лист МОНУ від 22.02.2011 № 1/9-118 "Про застосування деяких норм Типового положення про атестацію педагогічних працівників"

 

Лист МОНУ від 18.02.2011 № 1/9-114 "Про застосування Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів"

 

Лист МОНУ від 26.01.2011 № 1/9-44 "Про застосування деяких норм Типового положення про атестацію педагогічних працівників"

Лист МОНУ від 06.01.2011 № 1/9-6 "Про застосування Типового положення про атестацію педагогічних працівників"

Лист МОНУ від 27.09.2010 № 1/9-666"Про організацію роботи з дітьми п'ятирічного віку"

 

Лист МОНУ від 16.08.2010 № 1/9-563 "Методичні рекомендації «Фізичний розвиток дітей в умовах дошкільного навчального закладу»"

 

Лист МОНУ від 13.05.2010 № 1/9-316 "Про використання приміщень дошкільних навчальних закладів"

Лист МОНУ від 26.11.2009 № 1/9-812 "Про організацію роботи дошкільногонавчального закладу з сезонним перебуванням дітей"

 

Лист МОНУ від 03.07.2009 № 1/9-455 "Планування роботи в дошкільних навчальних закладах"

 

Лист МОНУ від 17.12.2008 № 1/9-812 "Про прийом дітей до навчально-виховних комплексів «дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад, загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад»"

 

Лист МОНУ від 17.12.2008 № 1/9-811 "Про здійснення соціально-педагогічного патронату"

 

Лист МОНУ від 15.12.2008 № 1/9-804 "Про функціонування дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу"

 

Лист МОНУ від 26.11.2008 № 1/9-764 "Про доплату за перевищення планової наповнюваності груп"

 

Лист МОНУ від 23.05.2008 № 1/9-335 "Про використання приміщень дошкільних навчальних закладів"

Лист МОНУ від 26.02.2008 № 1/9-101 "Щодо проведення інструктажів з питань безпеки життєдіяльності з дітьми у дошкільних навчальних закладах (вступних, первинних, позапланових тощо)"

Накази інших Міністерств

Наказ МОЗУ від 24.03.2016 № 234 "Про затвердження Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів", зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14.04.2016 за № 563/28693

 

Наказ МОЗУ від 23.11.2007 № 742 "Про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою"

 

Наказ МОНУ та МОЗУ від 27.03.2006 № 240/165 "Про затвердження Порядку комплектування дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу", зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11.04.2006 за № 414/12288

Наказ МОЗУ та МОНУ від 30.08.2005 № 432/496 "Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі", зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22.09.2005 за № 1090/11370

Постанова Головного державного санітарного лікаря України від 30.12.1998 № 12 "Державні санітарні правила і норми безпеки іграшок та ігор для здоров'я дітей"